Update

We spelen door in Juni!

Nu corona (voorlopig) weg is en we weer volop kunnen spelen in Noordwijkerhout spelen we dit jaar ook in juni. Andere jaren stoppen we altijd eind mei om vervolgens weer eind augustus weer starten met spelen. Dit geldt voor zowel de jeugd als de (dinsdagochtend-) senioren.

Nieuwe leden

Omdat we weer volop kunnen spelen in Noordwijkerhout in ‘de Tijdelijke Scheft’ zijn we ook op zoek naar nieuwe leden. Om het aantrekkelijk te maken voor mensen om te komen badmintonnen bij de BKN hebben we op de algemene ledenvergadering van 28 april j.l. is besloten dat we nieuwe leden financieel tegemoet willen komen. Nieuwe leden krijgen een badminton racket of een maand korting op de contributie. Voor de bestaande leden doen we ook wat omdat zij trouw zijn gebleven aan de club.  De bestaande leden krijgen 25% korting op de contributie van 2022. Daarnaast voeren we voor oud-leden en mensen die elders al lid zijn van een badmintonverenging strippenkaarten in. Een 5 strippenkaart voor 30 euro en een 11 (10 + 1 gratis) strippenkaart voor 60 euro.

ALV (algemene ledenvergadering)

Onze ALV was donderdag 28 April 2022 en vond plaats in Café van der Geest. Met name leden van de dinsdagochtend waren aanwezig. De jaarverslagen van de diverse commissies zijn besproken en goedgekeurd.

Door de brand zijn er spullen van de vereniging verloren gegaan. Gelukkig hebben we geld kunnen reserveren in de afgeslopen 2 jaren zodat we straks deze spullen weer kunnen aanschaffen. De financiën met daarbij de begroting voor 2022 zijn ook goedgekeurd.