Algemene Ledenvergadering 2023

Op woensdag 29 maart vindt de ALV 2023 plaats in Café van der Geest, Zeestraat 7A, 2211XA te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 20.00u en we beginnen de vergadering om 20.15u.

Tijdens de ALV zal het bestuur het afgelopen jaar doorlopen en wordt de begroting 2023 ter goedkeuring voorgelegd (te vinden in de SJUTTOL maart 2023). Alle leden (en ouders van jeugdleden) zijn welkom om mee te denken en om hun stem te laten gelden! Uiteraard worden de coronamaatregelen van de overheid gedurende de ALV in acht genomen. Wij rekenen op ieders medewerking hierbij.