Algemene Ledenvergadering 2021

Op donderdag 26 augustus 2021 vindt de ALV 2021 plaats in Café van der Geest, Zeestraat 7A, 2211XA te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 20.00u en we beginnen de vergadering om 20.15u.

Tijdens de ALV zal het bestuur het afgelopen jaar doorlopen en wordt de begroting 2021 ter goedkeuring voorgelegd (te vinden in de SJUTTOL april 2021). Alle leden zijn welkom om mee te denken en om hun stem te laten gelden! Uiteraard worden de coronamaatregelen van de overheid gedurende de ALV in acht genomen. Wij rekenen op ieders medewerking hierbij.