UITGESTELD!: Algemene ledenvergadering 2020

De algemene ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaats vinden op woensdag 18 maart in Café van der Geest, Zeestraat 7A, 2211XA te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 20.00u en we beginnen de vergadering om 20.15u.

Tijdens de ALV zal het bestuur het afgelopen jaar doorlopen en wordt de begroting 2020 ter goedkeuring voorgelegd. Alle leden zijn welkom om mee te denken en om hun stem te laten gelden!

Na afloop van de ALV wordt nog een drankje genuttigd.

WEGENS HET CORONAVIRUS IS DE ALV TOT NADER ORDER UITGESTELD