Algemene Ledenvergadering 2020

Nu de overheidsmaatregelingen in verband met de Coronacrisis iets versoepeld zijn, is er een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Op dinsdag 14 juli aanstaande vindt de ALV plaats in Café van der Geest, Zeestraat 7A, 2211XA te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 20.00u en we beginnen de vergadering om 20.15u.

Tijdens de ALV zal het bestuur het afgelopen jaar doorlopen en wordt de begroting 2020 ter goedkeuring voorgelegd. Alle leden zijn welkom om mee te denken en om hun stem te laten gelden!

In verband met de corona- maatregelen is het echter verplicht om je van te voren aan te melden door een mailbericht te sturen naar info@bknwh.nl. Naar verwachting zal het maximum aantal aanwezigen niet overschreden worden. Is dit wel het geval, dan zal het bestuur nader bericht sturen.

Gedurende de ALV verzoeken wij de aanwezigen om, als vanzelfsprekend, zich te houden aan de corona-maatregelen van de overheid. Ofwel, houdt gepaste afstand en blijf bij klachten vooral thuis! Graag vernemen wij eventuele afmeldingen per mailbericht (info@bknwh.nl).