Algemene Leden Vergadering

Na alle corona perikelen was het fijn om weer eens een ‘gewone’ ALV te hebben. Zowel seniorleden van de dinsdagavond als van dinsdagochtend waren aanwezig.

Van alle commissies is hun verslag van 2022 besproken en heeft de penningmeester uitgebreid verslag gedaan hoe onze club er financieel voorstaat.

Corona en de brand hebben wel veel invloed op onze financiën maar het is onze penningmeester weer gelukt om een goede begroting voor 2023 te maken die goedgekeurd werd door de leden.

Daarbij is ook vastgesteld dat er voor de jongste jeugd de contributie wordt gehalveerd om juist deze groep enthousiast te krijgen voor badminton.

De contributie is voor 2023:

·         Jeugd 7 t/m 9 jaar: € 49,42

·         Jeugd 10 t/m 14 jaar: € 98,84

·         Jeugd 15 t/m 17 jaar: € 133,49

·         Senioren dinsdagochtend: € 132,44

·         Senioren overige:  € 185,14

Helaas hebben we van onze jeugd voorzitter Menno van Gerven afscheid moeten nemen. Door zijn werkzaamheden en het niet meer in de buurt wonen is het voor hem niet mogelijk meer om de jeugd goed te begeleiden.

Tot onze teleurstelling hebben we nog geen nieuwe kandidaat op dit moment en worden de lopende zaken waargenomen door de Technisch Commissie. Vacature, wij als BKN zijn dus op zoek naar iemand die de jeugd wil begeleiden en jeugdactiviteiten kan organiseren. Interesse? Dan graag aanmelden bij het bestuur.

Om even over tien uur is de ALV na de rondvraag beëindigd. Daarna hebben we informeel, met een drankje, de badmintonzaken zoals wat willen we allemaal gaan organiseren het komend jaar besproken.