Minicursus van 10 lessen start op 4 oktober

Deze minicursus is bedoeld om mensen die niet bekend zijn met de sport badminton de basisregels en basisslagen aan te leren. En dan gaat het om mensen van 7 tot 88  jaar! De cursus duurt 10 lessen en kost 25 euro, zie ook | Probeerbadminton.nu. Voor de jeugd zijn de lessen op dinsdag van 18:30 tot 20:00 en voor de senioren op dinsdag van 20:00 tot 21:00.  De lessen worden gegeven door onze trainer Ton Verbree.

Start seizoen 2022/2023

We hebben de laatste maanden van het vorige seizoen gelukkig weer in Noordwijkerhout kunnen spelen .  En we hebben zelfs dit jaar in juni doorgespeeld. We konden wel merken dat het er minder mensen kwamen omdat er een aantal al met vakantie was. Nu straks weer alle vakanties achter de rug zijn verwachten we dat iedereen naar de tijdelijke Schelft komt om mooie en leuke partijtjes te spelen. Op 23 augustus 2022 starten we weer een nieuw seizoen voor de senioren en voor de jeugd starten zoals gebruikelijk na de Noordwijkerhoutse feestweek en dat is op dinsdag 13 september.

Update

We spelen door in Juni!

Nu corona (voorlopig) weg is en we weer volop kunnen spelen in Noordwijkerhout spelen we dit jaar ook in juni. Andere jaren stoppen we altijd eind mei om vervolgens weer eind augustus weer starten met spelen. Dit geldt voor zowel de jeugd als de (dinsdagochtend-) senioren.

Nieuwe leden

Omdat we weer volop kunnen spelen in Noordwijkerhout in ‘de Tijdelijke Scheft’ zijn we ook op zoek naar nieuwe leden. Om het aantrekkelijk te maken voor mensen om te komen badmintonnen bij de BKN hebben we op de algemene ledenvergadering van 28 april j.l. is besloten dat we nieuwe leden financieel tegemoet willen komen. Nieuwe leden krijgen een badminton racket of een maand korting op de contributie. Voor de bestaande leden doen we ook wat omdat zij trouw zijn gebleven aan de club.  De bestaande leden krijgen 25% korting op de contributie van 2022. Daarnaast voeren we voor oud-leden en mensen die elders al lid zijn van een badmintonverenging strippenkaarten in. Een 5 strippenkaart voor 30 euro en een 11 (10 + 1 gratis) strippenkaart voor 60 euro.

ALV (algemene ledenvergadering)

Onze ALV was donderdag 28 April 2022 en vond plaats in Café van der Geest. Met name leden van de dinsdagochtend waren aanwezig. De jaarverslagen van de diverse commissies zijn besproken en goedgekeurd.

Door de brand zijn er spullen van de vereniging verloren gegaan. Gelukkig hebben we geld kunnen reserveren in de afgeslopen 2 jaren zodat we straks deze spullen weer kunnen aanschaffen. De financiën met daarbij de begroting voor 2022 zijn ook goedgekeurd.

We spelen weer in ons eigen dorp!

Sinds vrijdag 25 februari konden we weer in ons eigen dorp badmintonnen en wel  in de “Tijdelijke Schelft”. Doordat alles natuurlijk nieuw is moesten we wel even wennen. Waar zitten de schakelaars voor de douches en het licht etc. Maar ook omdat toch nog niet alles helemaal klaar is moesten hier en daar wat improviseren.  Het belangrijkste was toch dat we weer lekker tegen een shuttle konden slaan en partijtjes konden spelen. Om de hal op temperatuur te krijgen hoorde je goed de verwarming maar gelukkig hadden de shuttles geen last van de luchtcirculatie. Wel moeten we nog het licht een beetje aanpassen want die was soms zo sterk dat je de shuttle kwijt was. En hoewel het al gezellig was in de zaal konden we ook na afloop in de kantine proosten op de nieuwe hal.

Ook onze dinsdagochtendgroep speelt sinds 1 maart weer in Noordwijkerhout!

Als vereniging zijn we blij met deze tijdelijk voorziening want hoewel we gastvrij zijn ontvangen bij de diverse locaties in de omgeving veel mensen willen toch alleen in eigen omgeving sporten. Nu dit dus weer kan nodigen we iedereen uit die het leuk vind om een keertje te badminton.


Straks weer badmintonnen in Noordwijkerhout!

Zaterdag 29 januari werd de tijdelijke ‘de Schelft’ officieel geopend, wel moeten we nog even wachten voor we in de sporthal mogen gaan badmintonnen. Door corona en levertijden van spullen heeft de aannemer de datum van echt ingebruikname een paar weken opgeschoven. Hoeveel is echter onzeker en we gaan hier ook nog geen datum noemen maar we verwachten wel dat we vanaf 1 april weer in Noordwijkerhout kunnen badmintonnen. Zodra we een definitieve datum hebben zullen we dat via deze website en nieuwsbrief bekend maken. Tot die tijd spelen we op diverse locaties zie ook in de agenda.

Bij de opening waren onze bestuursleden Kees van Paassen en Kitty Geerlings aanwezig. Ze waren blij om te zien dat er nu na bijna 1,5 jaar een tijdelijk onderkomen voor ons en andere verenigingen is neergezet. De hal staat aan de andere kant van de Maandagsewetering waar de door brand verwoeste ‘De Schelft’ stond. Kitty heeft meteen de hoogte van de hal getest  zie foto WA0005. De hoogte moet 7 meter zijn en dat is die ook volgens de tekeningen maar er lopen ook buizen (zie foto WA0011) en de vraag is of we daar last mee hebben bij grote wedstrijden omdat ze min of meer tussen de banen zitten. Kitty heeft ook nog even tegen prins carnaval gespeeld maar daarvoor was de hoogte geen probleem. Daarnaast moet de kantine nog wat meer aangekleed worden want dat is nu nog kaal en kil.  Maar iedereen kijkt er reikhalzend naar het moment dat we weer in ons eigen dorp kunnen badmintonnen. En dat het weer als vanouds sportief en gezellig wordt.

Algemene Ledenvergadering 2021

Op donderdag 26 augustus 2021 vindt de ALV 2021 plaats in Café van der Geest, Zeestraat 7A, 2211XA te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 20.00u en we beginnen de vergadering om 20.15u.

Tijdens de ALV zal het bestuur het afgelopen jaar doorlopen en wordt de begroting 2021 ter goedkeuring voorgelegd (te vinden in de SJUTTOL april 2021). Alle leden zijn welkom om mee te denken en om hun stem te laten gelden! Uiteraard worden de coronamaatregelen van de overheid gedurende de ALV in acht genomen. Wij rekenen op ieders medewerking hierbij.

 

Sponsor in de Spotlight: Sercom Regeltechniek B.V.

Helaas geen badminton de komende tijd.. Maar we gaan moedig door! En voor het voortbestaan van onze vereniging zijn onze sponsors super belangrijk! Daarom zetten wij graag onze sponsors in de spotlight. Bericht van onze sponsor: SERCOM Regeltechniek B.V.

Onze sponsor SERCOM Regeltechniek B.V. uit Lisse is opgericht in 1984 en is gegroeid tot een bedrijf waar nu 30 mensen werken waaronder 5 uit Noordwijkerhout. De naam SERCOM staat voor SERvo-COMputers. Het regelen van bijvoorbeeld de juiste temperatuur in kassen gebeurt door middel van SERvo-motoren en deze stappen motoren worden vervolgens aangestuurd door in huis ontwikkelde en geproduceerde proces-COMputers. SERCOM is dus een fabrikant van printplaten (hardware) en van software (processoftware) voor procescomputers die het klimaat beheersen in de glastuinbouw, bewaarcellen voor bloembollen en aardappelen, trekcellen voor witlof, maar ook voor koel- en vrieshuizen en irrigatiesystemen binnen en buiten.

Tevens maken we koolmonoxide (CO) beveiliging systemen die wereldwijd gebruikt worden om de hoeveelheid koolmonoxide te bewaken daar waar glastuinders CO2 doseren in kassen. Ook worden er vanaf het begin luchtraamregelaars gemaakt die je weer veel op rolkassen in de bollenstreek tegen komt.

Sinds 2007 werken we samen met energieleverancier Powerhouse, onderdeel van RWE, waarvoor in meer dan 300 kassenbedrijven in Nederland en België elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnet op die momenten dat het prijstechnisch interessant is om elektra terug te leveren.

Op afstand kunnen we hiervoor vanuit onze server in Lisse bij tuinders elektrische bronnen (generatoren en WKK’s) en elektrische installaties (belichting in de kas en koeling) aan en uit zetten.

In datzelfde jaar zijn we een samenwerking aangegaan met een leverancier van hoogwaardige Ethyleen-analysers. Deze analysers kunnen de hoeveelheid zuur in een bewaarcel met tulpenbollen goed bewaken. Op basis van de hoeveelheid gemeten Ethyleen wordt met de juiste hoeveel buitenlucht geventileerd en dit zorgt weer voor minder uitdroging (gezonde bollen) en veel lagere energiekosten (minder CO2 uitstoot). Samen met EMS mochten we in 2012 op de Hortifair in de RAI de Internationale HortifairInnovation Award in ontvangst nemen waar we heel trots op zijn.

Vanaf 2010 maken we voor NITEA de hardware welke nodig is voor hun padregistratiesystemen. Dit zijn specifiek op de tuinbouw gerichte arbeidsregistratiesystemen.

De oprichters hebben het bedrijf in 2004 verkocht aan 2 medewerkers Andre van Rooijen en Jan-Willem Lut. Andre is actief bij de badmintonvereniging in Lisse, en Jan Willem (oud-lid van de BKN) is bij sommigen in Noordwijkerhout beter bekend als prins Tirol” van CV de Kaninefaaten. De eerste procescomputer is 34 jaar geleden in 1986 geplaatst op de Boender bij Gerard Heemskerk. Deze computer functioneert nog steeds en wel met de nieuwste software.

Op heel veel rolkassen in Noordwijkerhout kom je de weerstations van de luchtraamregelaars, zoals op de foto hieronder, tegen. Deze staat onder meer op het bedrijf van BKN-sponsor Piet van der Hulst.

Procescomputers vindt je niet alleen op heel veel bollenbedrijven, waarvan JUB, Janssen Overseas, Frijlink, E.J. Hogervorst en Geerlings (tegenwoordig Dummen Orange) de bekendste zijn maar ook bij spoelbedrijf Warmerdam en bij glastuinbouwbedrijven zoals Ditoplant en het nieuwe bedrijf van de gebroeders de Koning aan de Ambachtsweg.

Overal waar je in Noordwijkerhout de onderstaande weermast tegen komt zal je een procescomputer aantreffen van SERCOM.

In 2018 heeft SERCOM de Draadloze Xtender geïntroduceerd waarmee draadloos gecommuniceerd kan worden tussen de centrale klimaatcomputer en veldstations welke tot 5 kilometer weg mogen staan. Dit product is mede ontwikkeld met behulp van Stan van der Vlugt en als eerste geïnstalleerd bij 2 bedrijven aan de Herenweg, te weten bij Jan van Paridon en Peter van den Berg.

Sercom is een mooi jong en dynamisch bedrijf wat met zij;n tijd mee gaat. Ben je geïnteresseerd in elektrotechniek of softwareontwikkeling? Kom dan bij ons stage lopen of reageer op een van de vacatures op onze website.

Sporthal ‘de Schelft’ is niet meer, wat nu?

Op zaterdagochtend 14 november weerklonk het geluid van vele sirenes in Noordwijkerhout. Al snel verspreide het nieuws zich: er was brand in sporthal ‘de Schelft’.  Onze sporthal… Wat een verschrikkelijk gezicht…

Al snel werd duidelijk dat de sporthal niet redden was. Gelukkig waren er op het moment van het uitbreken van de brand niet veel mensen in het gebouw en heeft iedereen het gebouw ongedeerd kunnen verlaten. Wel zijn er spullen van onze vereniging en ook andere verenigingen verloren gegaan. De BKN-kast met rackets en shuttles en het stoepbord met onze poster zijn nog niet terecht en worden als verloren beschouwd. Het gloednieuwe shuttlekanon, die wij dankzij het Schipholfonds hebben kunnen aanschaffen, is wel weer in ons bezit maar heeft waarschijnlijk dusdanige hitte- en waterschade opgelopen dat deze niet meer te redden is. Maar het allerergste voor de BKN is natuurlijk dat wij onze sporthal kwijt zijn, ons thuis. Die verdomde oude trouwe sporthal waar we vaak genoeg over konden klagen, maar waar we denk stiekem toch allemaal wel een beetje van hielden, is niet meer.

Door de inzet van het bestuur is het gelukkig gelukt om voor alle leden weer een speelgelegenheid te regelen: de jeugd in Sporthal de Tulp (met dank aan Badminton Club Voorhout – BACLUVO), de dinsdagochtendgroep in sporthal De Schans te Voorhout en de senioren in Sporthal Duinwetering te Noordwijk. Blij dat we weer kunnen spelen, maar wat een lastige situatie: 1 vereniging, 3 locaties… Voor nu is het even niet anders. Uiteraard houden we onze oren en ogen open voor andere, betere,  mogelijkheden.

Wel hartverwarmend om te horen dat er vanuit verschillende hoeken geld wordt ingezameld voor de verenigingen van wijlen sporthal ‘de Schelft’.

Sponsor in de Spotlight: Heemskerk Makelaardij En Assurantien

Sponsor in de spotlight! Als vereniging zijn wij onze sponsors super dankbaar en daarom willen wij komende tijd onze sponsors graag in de spotlight zetten. Bericht van onze sponsor #HeemskerkMakelaardijEnAssurantien:

“Als jarenlange sponsor vinden wij het een mooie vorm van waardering dat wij voor de BKN website/social media een stukje mogen schrijven.

Wij zijn Heemskerk en de rode draad in ons werk? Dat bent u. We kunnen nog zo goed met onroerend goed zijn, sterk in verzekeringswerk, de beste hypotheken aanbieden of interessante beleggingsobjecten hebben: zonder tevreden klanten heeft dat weinig zin. Daarom verkopen we bij Heemskerk geen dertien-in-een-dozijnadviezen. We zijn van de dienstverlening op maat. Daarom vindt u hier geen lang verhaal over al onze diploma’s, registraties en certificaten (die we uiteraard wel hebben). Daarom ook geen ingewikkelde overzichten vol onbegrijpelijke terminologie. Daar zit u toch niet op te wachten? We maken het u gewoon graag makkelijk. En wilt u toch het naadje van de kous weten? Geen probleem, dan vertellen we u graag meer.”

Een sportieve en gezellige vereniging voor jong en oud!