Lidmaatschap

Alvorens echt lid te worden is iedereen welkom om twee keer gratis en geheel vrijblijvend mee te komen spelen op een dinsdag. Zie voor actuele speeldata en -tijden de agenda. Geen racket? Dat is geen probleem. Op de vereniging zijn een aantal rackets aanwezig die geleend kunnen worden.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@bknwh.nl met de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Soort lidmaatschap: jeugd, senior-ochtendgroep, senior overig (zie hieronder)
  • Wel of geen toestemming voor het gebruik van badminton gerelateerde foto’s ter promotie van onze vereniging en voor intern gebruik (zie het privacy beleid).

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen aan het einde van het verenigingsjaar en dient schriftelijk te gebeuren vóór 20 december bij de ledenadministratie (info@bknwh.nl).

Tarieven 2023/2024*
*wordt in de komende ALV definitief vastgesteld.

Onderstaand de tarieven voor een volledig jaar.  Het lidmaatschap loopt t/m 31 december:

 • Jeugd 7 t/m 9 jaar: € 49,42
 • Jeugd 10 t/m 14 jaar: € 98,84
 • Jeugd 15 t/m 17 jaar: € 133,49
 • Senioren dinsdagochtend: € 132,44
 • Senioren overige:  € 185,14

Rekeningnummer  NL44RABO0346900557

Nieuwe leden krijgen een badminton racket of een maand korting op de contributie. Daarnaast voeren we voor oud-leden die elders al lid zijn van een badmintonverenging strippenkaarten in. Een 5 strippenkaart voor 30 euro en een 11 (10 + 1 gratis) strippenkaart voor 60 euro.

Een sportieve en gezellige vereniging voor jong en oud!