Lidmaatschap

Alvorens echt lid te worden is iedereen welkom om twee keer gratis en geheel vrijblijvend mee te komen spelen op een dinsdag. Zie voor actuele speeldata en -tijden de agenda. Geen racket? Dat is geen probleem. Op de vereniging zijn een aantal rackets aanwezig die geleend kunnen worden.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@bknwh.nl met de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Soort lidmaatschap: jeugd, senior-ochtendgroep, senior overig (zie hieronder)
  • Wel of geen toestemming voor het gebruik van badminton gerelateerde foto’s ter promotie van onze vereniging en voor intern gebruik (zie het privacy beleid).

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen aan het einde van het verenigingsjaar en dient schriftelijk te gebeuren vóór 20 december bij de ledenadministratie (info@bknwh.nl).

Tarieven 2020
Onderstaand de tarieven voor een volledig jaar.  Het lidmaatschap loopt t/m 31 december:

 • Jeugd t/m 11 jaar: € 102,55
 • Jeugd 12 t/m 14 jaar: € 102,55
 • Jeugd 15 t/m 17 jaar: € 140,70
 • Senioren dinsdagochtend: € 139,50
 • Senioren overige:  € 197,50

Rekeningnummer  NL44RABO0346900557

Een sportieve en gezellige vereniging voor jong en oud!