Gedragregels en vertrouwenspersoon

Het bestuur van Badmintonklub Noordwijkerhout vindt het belangrijk dat alle leden binnen een sociaal veilige omgeving leuk en uitdagend kunnen sporten. We conformeren ons als vereniging aan de regels en richtlijnen die hieromtrent opgesteld zijn door de overkoepelende organisatie Badminton Nederland en NOCNSF. Deze informatie is te vinden op website van Centrum Veilige sport Nederland opgericht door NOCNSFJe wilt het niet, maar soms krijg je toch te maken met grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. Met wie kan je dan praten? Met de vertrouwenspersoon!

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, toegankelijk, luistert, denkt met je mee en kijkt samen met jou wat we het beste kunnen gaan doen.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Samen zoeken we naar een passende oplossing, de vertrouwenspersoon helpt je om je eigen keuze daarin te maken. Het kan zijn dat je in een gesprek je hart wilt luchten en het daarbij wilt laten. Het kan ook zijn dat je een melding wilt doen. Dat kan je zelf doen, de vertrouwenspersoon ondersteunt je daarbij. Als je liever anoniem blijft, dan zal de vp voor jou de melding doen, maar jij houdt altijd de regie.

De vertrouwenspersoon van de Badmintonklub is Suzanne Jansen, je kunt haar bereiken via telefoonnummer 06 12671866 of email: rhsuzanne@gmail.com

Een sportieve en gezellige vereniging voor jong en oud!