Categoriearchief: Uncategorized

Algemene Leden Vergadering

Na alle corona perikelen was het fijn om weer eens een ‘gewone’ ALV te hebben. Zowel seniorleden van de dinsdagavond als van dinsdagochtend waren aanwezig.

Van alle commissies is hun verslag van 2022 besproken en heeft de penningmeester uitgebreid verslag gedaan hoe onze club er financieel voorstaat.

Corona en de brand hebben wel veel invloed op onze financiën maar het is onze penningmeester weer gelukt om een goede begroting voor 2023 te maken die goedgekeurd werd door de leden.

Daarbij is ook vastgesteld dat er voor de jongste jeugd de contributie wordt gehalveerd om juist deze groep enthousiast te krijgen voor badminton.

De contributie is voor 2023:

·         Jeugd 7 t/m 9 jaar: € 49,42

·         Jeugd 10 t/m 14 jaar: € 98,84

·         Jeugd 15 t/m 17 jaar: € 133,49

·         Senioren dinsdagochtend: € 132,44

·         Senioren overige:  € 185,14

Helaas hebben we van onze jeugd voorzitter Menno van Gerven afscheid moeten nemen. Door zijn werkzaamheden en het niet meer in de buurt wonen is het voor hem niet mogelijk meer om de jeugd goed te begeleiden.

Tot onze teleurstelling hebben we nog geen nieuwe kandidaat op dit moment en worden de lopende zaken waargenomen door de Technisch Commissie. Vacature, wij als BKN zijn dus op zoek naar iemand die de jeugd wil begeleiden en jeugdactiviteiten kan organiseren. Interesse? Dan graag aanmelden bij het bestuur.

Om even over tien uur is de ALV na de rondvraag beëindigd. Daarna hebben we informeel, met een drankje, de badmintonzaken zoals wat willen we allemaal gaan organiseren het komend jaar besproken.

Algemene Ledenvergadering 2023

Op woensdag 29 maart vindt de ALV 2023 plaats in Café van der Geest, Zeestraat 7A, 2211XA te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 20.00u en we beginnen de vergadering om 20.15u.

Tijdens de ALV zal het bestuur het afgelopen jaar doorlopen en wordt de begroting 2023 ter goedkeuring voorgelegd (te vinden in de SJUTTOL maart 2023). Alle leden (en ouders van jeugdleden) zijn welkom om mee te denken en om hun stem te laten gelden! Uiteraard worden de coronamaatregelen van de overheid gedurende de ALV in acht genomen. Wij rekenen op ieders medewerking hierbij.

De jeugd is gaan bowlen

Door de carnaval kunnen we 3 dinsdagen niet spelen in de tijdelijke Schelft. Daarom zijn we op 7 februari met de jeugd gaan bowlen in All American Bowling in Noordwijkerhout.  Om kwart voor zes was het verzamelen bij de bowlingbaan en werden de bowlingschoenen gepast en aangedaan. Omdat een paar jeugdleden pas tegen zessen konden komen mochten de anderen wel alvast een beetje warm gooien. Om stipt zes uur werd alles gereset op de twee banen die we gehuurd hadden en konden we echt gaan beginnen. Toch liep het in begin wat stroef want welke bal is nu de juiste. En dat moet de reden zijn geweest dat er in het begin geen spare of strike werd gegooid. Maar na goed 20 minuten werd er minder in de goot gegooid en stond er soms een spare of een strike op het scoreboord. We konden helaas het tweede spel van tien beurten niet afmaken omdat het alweer tijd was. De overall winnaar was Peter met de meeste punten.

Daarna hebben we met z’n allen wat gegeten.  Natuurlijk was dat met frietjes en mini Frikadellen, bitterballen of mini kaassoufflé. En als afsluiting hebben we nog een Slush puppy gedronken of een bolletjes ijs gegeten.  

Om acht uur was het afgelopen en konden we terugkijken op een leuk en  geslaagd uitje.

Badminton clinic BKN groot succes

Op woensdag 4 januari hebben we een badminton clinic gegeven voor jeugd van 7 t/m 12 jaar.

De clinic was een initiatief van Sportbedrijf  Noordwijk en via hun site konden de kinderen zich opgeven. Aan de BKN was gevraagd om deze clinic te geven in de tijdelijke Schelft en daar wilden we graag aan meewerken.

Om half tien verwelkomde de buurtcoach Kenneth de kinderen en gaf vervolgens het stokje over aan Fred en Erik om de clinic te geven. In eerste instantie hadden zich 9 kinderen opgegeven maar op de dag zelf waren het er 15. Gelukkig hadden we genoeg rackets voor alle kinderen.

Natuurlijk werd er begonnen met een warming up. Dit is heel belangrijk want badminton is een intensieve sport. Kenneth heeft zelf badminton op hoog niveau gespeeld en kon dit beamen. De kinderen wilden heel graag en zo snel mogelijk met een badminton racket aan de gang. De eerste oefeningen bleken toch niet zo simpel als men wel dacht. Maar na een uurtje zag je dat ze gevoel voor de shuttle kregen. Daarom werd het tijd om partijtjes te spelen, daar kwamen ze tenslotte ook voor. Na de spelregels te hebben uitgelegd werden er dubbels gespeeld. Fred, Kenneth en Erik deden mee en gaven dan tips aan de kinderen. Om de paar minuten werd er gewisseld. Tenslotte was het snel 11:00 en moesten we helaas afsluiten. De kinderen waren enthousiast en wij van de BKN vonden het leuk om te doen.

Minicursus afgerond

De tiende en laatste les van de minicursus was j.l. 10 januari. Onze jeugdtrainer Ton heeft de nieuwe leden de beginselen van het badminton geleerd. Het is altijd mooi om te zien hoe men het oppakt en voorderingen maakt. Er werden diverse speelmomenten geoefend zoals de service en de backhand clear (zie foto’s). Het geleerde wordt nu in praktijk gebracht in de partijtjes die er gespeeld worden. Daarbij willen de spelers die al jaren badmintonnen de nieuwe leden graag diverse tips en tricks geven onder het mom al doende leert men.

Korte service
Backhand clear

Oliebollen toernooi

Op 30 december hebben we ons traditionele oliebollen toernooi gehouden. Nu is traditioneel een ruim begrip geworden tijdens corona. Afgelopen twee jaar was er door corona geen oliebollen toernooi. Erik bakt altijd de oliebollen en dat had hij ook dit jaar weer toegezegd. Maar helaas liep het anders dan verwacht. De frituurpan begaf het op het moment dat Erik wilde beginnen. Op heel korte termijn kon er niets meer geregeld worden en moest Erik lijdzaam toezien dat zijn oliebollenbeslag verder rees tot over de pan (zie foto). Gelukkig waren er bij de bakker nog genoeg oliebollen.

S’avonds zijn er van acht tot kwart voor tien leuke partijtjes gespeeld. Er waren ook oud BKN’ers die hebben meegespeeld.

Daarna hebben we in de kantine gezellig de oliebollen gegeten waarmee we het badmintonjaar 2022 afsloten.

Kerstborrel

Elke dinsdag na het spelen komen we bij elkaar in de kantine om bij een drankje en een knabbeltje wat bij te praten. Voor de kerst wilde Freddy het uitgebreider doen en heeft hij salades gemaakt. Aangestoken door Freddy heeft Nel gezorgd voor diverse lekkernijen voor op toastjes. Bij zulke lekkere hapjes moest er ook iets bijzonders geschonken te worden en dat is glühwein geworden. Om dit op te warmen moesten we een beetje improviseren omdat de stop van de keuken in de kantine kapot was gegaan. Natuurlijk is het gelukt en was het een heel geslaagde avond met dank aan Freddy en Nel.

Minicursus van 10 lessen start op 4 oktober

Deze minicursus is bedoeld om mensen die niet bekend zijn met de sport badminton de basisregels en basisslagen aan te leren. En dan gaat het om mensen van 7 tot 88  jaar! De cursus duurt 10 lessen en kost 25 euro, zie ook | Probeerbadminton.nu. Voor de jeugd zijn de lessen op dinsdag van 18:30 tot 20:00 en voor de senioren op dinsdag van 20:00 tot 21:00.  De lessen worden gegeven door onze trainer Ton Verbree.

Start seizoen 2022/2023

We hebben de laatste maanden van het vorige seizoen gelukkig weer in Noordwijkerhout kunnen spelen .  En we hebben zelfs dit jaar in juni doorgespeeld. We konden wel merken dat het er minder mensen kwamen omdat er een aantal al met vakantie was. Nu straks weer alle vakanties achter de rug zijn verwachten we dat iedereen naar de tijdelijke Schelft komt om mooie en leuke partijtjes te spelen. Op 23 augustus 2022 starten we weer een nieuw seizoen voor de senioren en voor de jeugd starten zoals gebruikelijk na de Noordwijkerhoutse feestweek en dat is op dinsdag 13 september.

Update

We spelen door in Juni!

Nu corona (voorlopig) weg is en we weer volop kunnen spelen in Noordwijkerhout spelen we dit jaar ook in juni. Andere jaren stoppen we altijd eind mei om vervolgens weer eind augustus weer starten met spelen. Dit geldt voor zowel de jeugd als de (dinsdagochtend-) senioren.

Nieuwe leden

Omdat we weer volop kunnen spelen in Noordwijkerhout in ‘de Tijdelijke Scheft’ zijn we ook op zoek naar nieuwe leden. Om het aantrekkelijk te maken voor mensen om te komen badmintonnen bij de BKN hebben we op de algemene ledenvergadering van 28 april j.l. is besloten dat we nieuwe leden financieel tegemoet willen komen. Nieuwe leden krijgen een badminton racket of een maand korting op de contributie. Voor de bestaande leden doen we ook wat omdat zij trouw zijn gebleven aan de club.  De bestaande leden krijgen 25% korting op de contributie van 2022. Daarnaast voeren we voor oud-leden en mensen die elders al lid zijn van een badmintonverenging strippenkaarten in. Een 5 strippenkaart voor 30 euro en een 11 (10 + 1 gratis) strippenkaart voor 60 euro.

ALV (algemene ledenvergadering)

Onze ALV was donderdag 28 April 2022 en vond plaats in Café van der Geest. Met name leden van de dinsdagochtend waren aanwezig. De jaarverslagen van de diverse commissies zijn besproken en goedgekeurd.

Door de brand zijn er spullen van de vereniging verloren gegaan. Gelukkig hebben we geld kunnen reserveren in de afgeslopen 2 jaren zodat we straks deze spullen weer kunnen aanschaffen. De financiën met daarbij de begroting voor 2022 zijn ook goedgekeurd.