Algemene Leden Vergadering BKN 2024

Op donderdag 4 april  j.l.  was onze jaarlijkse ALV in café van der Geest. We hadden een apart zaaltje zodat we rustig konden vergaderen. Om kwart over acht opende onze voorzitter Kees de vergadering. Naast het bestuur was een kwart van onze leden aanwezig, hetgeen best goed is. De verslagen van de commissies werden besproken. Deze verslagen staan in de Sjuttol die 2 weken voor de vergadering was rondgestuurd zodat iedereen ze van te voren had kunnen lezen waardoor we ons konden beperken tot het bespreken van eventuele vragen en/of onduidelijkheden. Het financieel verslag werd door onze penningmeester Fred nader toegelicht. De financiële stukken waren gecontroleerd door de kascommissie. Helaas was deze niet aanwezig. Met videobellen is er contact gemaakt zodat ze alsnog hun bevindingen konden doorgeven en hun akkoord konden gegeven. Bij de begroting voor 2024 stonden we even stil bij het feit dat de gemeente de zaalhuur met 14,5 % heeft verhoogd. Conform de afspraken mogen we dan ook de contributie met dit percentage verhogen. Maar het bestuur vond 5% al hoog genoeg, dit is als voorstel voorgelegd en dit hebben de aanwezigen goedgekeurd. 

Na jaren in het bestuur als TC voorzitter stopt Kitty helaas bij de BKN. We zullen Kitty erg missen. Maar wij niet alleen want Kitty was ook onze contactpersoon voor de Schelft. De voorzitter hield een afscheidspraatje waarin hij inging op wat Kitty allemaal gedaan heeft voor de vereniging en dat was nogal wat.

Het bestuur zal de taken van Kitty onderling verdelen. Gelukkig heeft Dennis Warmerdam aangegeven dat hij de coördinatie van de jeugd wil doen. Hij zal door Kitty en Jack hierin wegwijs gemaakt worden.

Kees deed naast het voorzitterschap nog steeds het secretariaat. Gelukkig kan hij dat nu overdragen aan Fred van Loon. Het bestuur is heel blij dat Fred deze taak op zich wil nemen. 

Tenslotte werd na de rondvraag de vergadering om half elf gesloten en hebben we met een drankje nog wat nagepraat.

Jeugduitje Bowlen!

We zijn met de jeugdleden gaan bowlen bij All American Bowling in Noordwijkerhout. Voorheen deden we dit in december, omdat we dan geen badminton spelen, maar sinds vorig jaar gaan we in de maand dat we, vanwege de Carnaval, geen gebruik kunnen maken van de zaal. Dus dinsdagavond 6 februari om 18.00 uur was iedereen aanwezig om te laten zien dat er ook gebowld kan worden onder de jeugd van de BKN. En fanatiek waren zij. Er werd gespeeld op twee banen, zodat iedereen lekker veel kon gooien. Hier komt de uitslag:

1e Jasper                             135 punten
2e Kitty                                 119 punten
3e Katie en Luuk               110 punten
4e Sofia                                106 punten
5e Ton                                     92 punten
6e Ravi                                    89 punten
7e Lizzy en Jack                   83 punten
8e Ise                                      78 punten       

Iedereen was hongerig geworden na het bowlen dus stonden de patatjes met een hamburger of kipnuggets klaar. Er mocht ook nog een keuze gemaakt worden uit een toetje die je zelf op kon scheppen en als afsluiting kreeg iedereen nog een slushpuppy.

Het was een geslaagde gezellige leuke avond!

BKN etentje bij Freddy

Op zaterdag 3 februari hadden we een etentje bij Freddy. In plaats van onze jaarlijkse barbecue stelde Freddy voor om bij hem Surinaams te komen eten. Dit vond iedereen een goed idee en werd een datum gepland. Omdat we met ca 20 mensen zouden komen moest de locatie en middelen daarvoor geschikt en beschikbaar zijn. Freddy kookt wel meer thuis voor groepen dus werden we bij Freddy thuis uitgenodigd. Omdat het bereiden van het eten veel tijd vergt had ik (Erik) aangeboden om te helpen. Toen ik zaterdag om 10:00 aankwam bleek dat Freddy en z’n vrouw de vorige dag al heel veel werk verricht hadden. En dat was achteraf maar goed ook want nu waren we op tijd klaar. Freddy heeft zijn garage ingericht met een keuken waar ik in een hele grote wokpan de nasi stond om te roeren, met 2 kilo rijst!

Iedereen was uitgenodigd om 5 uur. Helaas kwamen er aan aantal mensen niet omdat ze ziek waren. We waren uiteindelijk met 18 mensen. Het was een hele gezellige avond en iedereen genoot van de 4 gangen die geserveerd werden. Onze voorzitter deed een woordje en bedankte Freddy en z’n vrouw voor de gastvrijheid en overhandigde een fles whisky hiervoor. Deze werd later op de avond geopend en geproefd.  Iedereen ging even na 23:00 huis. Sommige kregen nog een doggybag!

Hierbij wil ik nogmaals Freddy en z’n vrouw bedanken voor hun werk en gastvrijheid.

Erik

Een partnertoernooi met leuke partijtjes

Op 16 januari hadden we ons traditionele partnertoernooi. Tenminste het was traditie toen we nog een in onze vertrouwde ‘Schelft’ speelden. Gelukkig hebben we het weer opgepakt en waren er partners aanwezig waaronder de fam Treffers.  Jaren geleden hebben ze bij de BKN gespeeld en daarom extra leuk dat ze er deze avond bij waren. Er werden koppels gevormd en partijtjes ingedeeld. Een partijtje duurde een kwartier. Er werd doorgeteld, dus niet gestopt bij 21 punten. De winnaars kregen 2 punten. Men speelde erg fanatiek en het was vaak spannend. Om even na 22:00 uur zijn we stopt en hebben we de punten geteld.  Kees Edelaar had de meeste punten en was dus winnaar van dit toernooi.

Na het douchen hebben we nog even gezellig met elkaar in de kantine gezeten. Helaas was dit de laatste keer voor carnaval. We kunnen hierdoor 4 weken niet spelen!!! Op dinsdag 20 februari is de hal weer beschikbaar op dinsdag. 

Oliebollen toernooi een succes

Op 29 december hebben we met het traditionele oliebollentoernooi het jaar 2023 afgesloten. Het was erg gezellig en de eigengemaakte oliebollen van Erik smaakten weer heerlijk, beter als die van vorig jaar! Door middel van rackettrekken werden de partijtjes ingedeeld. Na 15 minuten werd er gewisseld, de winnaars schoven een baan op en de verliezers moesten een baan lager gaan spelen. Er werd fanatiek gespeeld en in de pauzes kon men een kop koffie of chocomel nemen met een oliebol.

Door pauzes en het enthousiasme om te spelen stopten we later dan gepland. Iedereen kwam gezellig na het douchen naar de kantine waar we met warme glühwein en de laatste oliebollen het toernooi en het jaar 2023 afsloten.

Met frisse moed stonden de meesten afgelopen dinsdag 2 januari op de baan. Het is ook wel weer lekker om te spelen als je, mede door het weer, thuis zit en allemaal lekkernijen zit te eten.

Ken je nog iemand uit je omgeving die ook wil sporten neem hem of haar dan mee. Hoe meer zielen hoe meer speelplezier.

Iedereen een gezond, gelukkig en een sportief 2024 gewenst.

Probeerbadminton cursus van 10 lessen voor 25 euro!

Ook dit jaar doen we als vereniging weer mee met probeerbaminton.nu. We worden hierbij ondersteund door de badmintonbond, zie de site www.probeerbadminton.nl . De kosten zijn 25 euro voor 10 lessen. In de lessen worden de beginselen van badminton geleerd en de spelregels uitgelegd. De lessen worden door onze trainer verzorgd. Vorig jaar was een succes. En we hopen dat ook dit jaar weer mensen zijn die deelnemen en uiteindelijk lid worden van onze vereniging. We starten op dinsdag 3 oktober a.s. zowel voor de jeugd als de senioren. De jeugd start om 18:30 uur en de senioren om 20:00 uur.
Rackets zijn beschikbaar en ook natuurlijk shuttles.
Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen is niet toegestaan!

12 september 2023 Open dag

Op 12 september organiseren we weer een open dag voor zowel de jeugd (7-18 jaar) als de senioren (18-88 jaar). Voor de jeugd is het van 18:30 uur tot 20:00 uur en voor de senioren van 20:00 uur tot 22:30 uur. Rackets zijn beschikbaar en ook natuurlijk shuttles. Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen is niet toegestaan. Bestuursleden en onze trainer zullen aanwezig zijn om u te kunnen helpen en verdere informatie te geven. Voor de jeugd zal onze trainer een aangepaste training geven. Daarna is het mogelijk dat de senioren nog twee keer gratis komen vrijspelen en jeugd twee keer een training meelopen. We hopen natuurlijk dat men enthousiast wordt/is en dat we weer extra leden mogen verwelkomen.

Afsluiting seizoen 2022/2023

Dit seizoen hebben de senioren langer doorgespeeld dan andere jaren. Dit kwam omdat ze een paar keer niet konden spelen doordat de hal niet beschikbaar was. De jeugd heeft het seizoen afgesloten met een hockey toernooitje. Dit werd mede georganiseerd door de jeugdbegeleider Peter Jansen. Dit was helaas de laatste keer dat hij erbij was omdat hij stopt vanwege zijn studie. Wij willen via deze weg hem bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Dat de jeugd beter kan badminton bleek toen iemand de hockey stick tegen de tenen van de trainer sloeg.

De senioren hebben als afsluiter van het seizoen een roulette badmintontoernooi gehad op 27 juni. Zoals aangegeven spelen we eigenlijk normaal niet meer in juni omdat er in deze maand mensen al op vakantie zijn of het (te) warm is in de zaal. En hoewel het toch soms erg warm was bleek de motivatie om te komen spelen groot. Zo ook bij het laatste toernooitje. De opkomst was groot en er werden leuke en spannende (zie foto’s) partijtjes gespeeld. Dit kwam misschien ook mede omdat er prijsjes te winnen waren. Na de prijsuitreiking was het gezellig in de kantine en werden de vakantieplannen besproken (zie foto).

Voor diegene die nog op vakantie gaan of nog zijn een fijne vakantie toegewenst.

Algemene Leden Vergadering

Na alle corona perikelen was het fijn om weer eens een ‘gewone’ ALV te hebben. Zowel seniorleden van de dinsdagavond als van dinsdagochtend waren aanwezig.

Van alle commissies is hun verslag van 2022 besproken en heeft de penningmeester uitgebreid verslag gedaan hoe onze club er financieel voorstaat.

Corona en de brand hebben wel veel invloed op onze financiën maar het is onze penningmeester weer gelukt om een goede begroting voor 2023 te maken die goedgekeurd werd door de leden.

Daarbij is ook vastgesteld dat er voor de jongste jeugd de contributie wordt gehalveerd om juist deze groep enthousiast te krijgen voor badminton.

De contributie is voor 2023:

·         Jeugd 7 t/m 9 jaar: € 49,42

·         Jeugd 10 t/m 14 jaar: € 98,84

·         Jeugd 15 t/m 17 jaar: € 133,49

·         Senioren dinsdagochtend: € 132,44

·         Senioren overige:  € 185,14

Helaas hebben we van onze jeugd voorzitter Menno van Gerven afscheid moeten nemen. Door zijn werkzaamheden en het niet meer in de buurt wonen is het voor hem niet mogelijk meer om de jeugd goed te begeleiden.

Tot onze teleurstelling hebben we nog geen nieuwe kandidaat op dit moment en worden de lopende zaken waargenomen door de Technisch Commissie. Vacature, wij als BKN zijn dus op zoek naar iemand die de jeugd wil begeleiden en jeugdactiviteiten kan organiseren. Interesse? Dan graag aanmelden bij het bestuur.

Om even over tien uur is de ALV na de rondvraag beëindigd. Daarna hebben we informeel, met een drankje, de badmintonzaken zoals wat willen we allemaal gaan organiseren het komend jaar besproken.

Een sportieve en gezellige vereniging voor jong en oud!