Probeerbadminton cursus van 10 lessen voor 25 euro!

Ook dit jaar doen we als vereniging weer mee met probeerbaminton.nu. We worden hierbij ondersteund door de badmintonbond, zie de site www.probeerbadminton.nl . De kosten zijn 25 euro voor 10 lessen. In de lessen worden de beginselen van badminton geleerd en de spelregels uitgelegd. De lessen worden door onze trainer verzorgd. Vorig jaar was een succes. En we hopen dat ook dit jaar weer mensen zijn die deelnemen en uiteindelijk lid worden van onze vereniging. We starten op dinsdag 3 oktober a.s. zowel voor de jeugd als de senioren. De jeugd start om 18:30 uur en de senioren om 20:00 uur.
Rackets zijn beschikbaar en ook natuurlijk shuttles.
Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen is niet toegestaan!

12 september 2023 Open dag

Op 12 september organiseren we weer een open dag voor zowel de jeugd (7-18 jaar) als de senioren (18-88 jaar). Voor de jeugd is het van 18:30 uur tot 20:00 uur en voor de senioren van 20:00 uur tot 22:30 uur. Rackets zijn beschikbaar en ook natuurlijk shuttles. Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen is niet toegestaan. Bestuursleden en onze trainer zullen aanwezig zijn om u te kunnen helpen en verdere informatie te geven. Voor de jeugd zal onze trainer een aangepaste training geven. Daarna is het mogelijk dat de senioren nog twee keer gratis komen vrijspelen en jeugd twee keer een training meelopen. We hopen natuurlijk dat men enthousiast wordt/is en dat we weer extra leden mogen verwelkomen.

Afsluiting seizoen 2022/2023

Dit seizoen hebben de senioren langer doorgespeeld dan andere jaren. Dit kwam omdat ze een paar keer niet konden spelen doordat de hal niet beschikbaar was. De jeugd heeft het seizoen afgesloten met een hockey toernooitje. Dit werd mede georganiseerd door de jeugdbegeleider Peter Jansen. Dit was helaas de laatste keer dat hij erbij was omdat hij stopt vanwege zijn studie. Wij willen via deze weg hem bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Dat de jeugd beter kan badminton bleek toen iemand de hockey stick tegen de tenen van de trainer sloeg.

De senioren hebben als afsluiter van het seizoen een roulette badmintontoernooi gehad op 27 juni. Zoals aangegeven spelen we eigenlijk normaal niet meer in juni omdat er in deze maand mensen al op vakantie zijn of het (te) warm is in de zaal. En hoewel het toch soms erg warm was bleek de motivatie om te komen spelen groot. Zo ook bij het laatste toernooitje. De opkomst was groot en er werden leuke en spannende (zie foto’s) partijtjes gespeeld. Dit kwam misschien ook mede omdat er prijsjes te winnen waren. Na de prijsuitreiking was het gezellig in de kantine en werden de vakantieplannen besproken (zie foto).

Voor diegene die nog op vakantie gaan of nog zijn een fijne vakantie toegewenst.

Algemene Leden Vergadering

Na alle corona perikelen was het fijn om weer eens een ‘gewone’ ALV te hebben. Zowel seniorleden van de dinsdagavond als van dinsdagochtend waren aanwezig.

Van alle commissies is hun verslag van 2022 besproken en heeft de penningmeester uitgebreid verslag gedaan hoe onze club er financieel voorstaat.

Corona en de brand hebben wel veel invloed op onze financiën maar het is onze penningmeester weer gelukt om een goede begroting voor 2023 te maken die goedgekeurd werd door de leden.

Daarbij is ook vastgesteld dat er voor de jongste jeugd de contributie wordt gehalveerd om juist deze groep enthousiast te krijgen voor badminton.

De contributie is voor 2023:

·         Jeugd 7 t/m 9 jaar: € 49,42

·         Jeugd 10 t/m 14 jaar: € 98,84

·         Jeugd 15 t/m 17 jaar: € 133,49

·         Senioren dinsdagochtend: € 132,44

·         Senioren overige:  € 185,14

Helaas hebben we van onze jeugd voorzitter Menno van Gerven afscheid moeten nemen. Door zijn werkzaamheden en het niet meer in de buurt wonen is het voor hem niet mogelijk meer om de jeugd goed te begeleiden.

Tot onze teleurstelling hebben we nog geen nieuwe kandidaat op dit moment en worden de lopende zaken waargenomen door de Technisch Commissie. Vacature, wij als BKN zijn dus op zoek naar iemand die de jeugd wil begeleiden en jeugdactiviteiten kan organiseren. Interesse? Dan graag aanmelden bij het bestuur.

Om even over tien uur is de ALV na de rondvraag beëindigd. Daarna hebben we informeel, met een drankje, de badmintonzaken zoals wat willen we allemaal gaan organiseren het komend jaar besproken.

Algemene Ledenvergadering 2023

Op woensdag 29 maart vindt de ALV 2023 plaats in Café van der Geest, Zeestraat 7A, 2211XA te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 20.00u en we beginnen de vergadering om 20.15u.

Tijdens de ALV zal het bestuur het afgelopen jaar doorlopen en wordt de begroting 2023 ter goedkeuring voorgelegd (te vinden in de SJUTTOL maart 2023). Alle leden (en ouders van jeugdleden) zijn welkom om mee te denken en om hun stem te laten gelden! Uiteraard worden de coronamaatregelen van de overheid gedurende de ALV in acht genomen. Wij rekenen op ieders medewerking hierbij.

De jeugd is gaan bowlen

Door de carnaval kunnen we 3 dinsdagen niet spelen in de tijdelijke Schelft. Daarom zijn we op 7 februari met de jeugd gaan bowlen in All American Bowling in Noordwijkerhout.  Om kwart voor zes was het verzamelen bij de bowlingbaan en werden de bowlingschoenen gepast en aangedaan. Omdat een paar jeugdleden pas tegen zessen konden komen mochten de anderen wel alvast een beetje warm gooien. Om stipt zes uur werd alles gereset op de twee banen die we gehuurd hadden en konden we echt gaan beginnen. Toch liep het in begin wat stroef want welke bal is nu de juiste. En dat moet de reden zijn geweest dat er in het begin geen spare of strike werd gegooid. Maar na goed 20 minuten werd er minder in de goot gegooid en stond er soms een spare of een strike op het scoreboord. We konden helaas het tweede spel van tien beurten niet afmaken omdat het alweer tijd was. De overall winnaar was Peter met de meeste punten.

Daarna hebben we met z’n allen wat gegeten.  Natuurlijk was dat met frietjes en mini Frikadellen, bitterballen of mini kaassoufflé. En als afsluiting hebben we nog een Slush puppy gedronken of een bolletjes ijs gegeten.  

Om acht uur was het afgelopen en konden we terugkijken op een leuk en  geslaagd uitje.

Badminton clinic BKN groot succes

Op woensdag 4 januari hebben we een badminton clinic gegeven voor jeugd van 7 t/m 12 jaar.

De clinic was een initiatief van Sportbedrijf  Noordwijk en via hun site konden de kinderen zich opgeven. Aan de BKN was gevraagd om deze clinic te geven in de tijdelijke Schelft en daar wilden we graag aan meewerken.

Om half tien verwelkomde de buurtcoach Kenneth de kinderen en gaf vervolgens het stokje over aan Fred en Erik om de clinic te geven. In eerste instantie hadden zich 9 kinderen opgegeven maar op de dag zelf waren het er 15. Gelukkig hadden we genoeg rackets voor alle kinderen.

Natuurlijk werd er begonnen met een warming up. Dit is heel belangrijk want badminton is een intensieve sport. Kenneth heeft zelf badminton op hoog niveau gespeeld en kon dit beamen. De kinderen wilden heel graag en zo snel mogelijk met een badminton racket aan de gang. De eerste oefeningen bleken toch niet zo simpel als men wel dacht. Maar na een uurtje zag je dat ze gevoel voor de shuttle kregen. Daarom werd het tijd om partijtjes te spelen, daar kwamen ze tenslotte ook voor. Na de spelregels te hebben uitgelegd werden er dubbels gespeeld. Fred, Kenneth en Erik deden mee en gaven dan tips aan de kinderen. Om de paar minuten werd er gewisseld. Tenslotte was het snel 11:00 en moesten we helaas afsluiten. De kinderen waren enthousiast en wij van de BKN vonden het leuk om te doen.

Minicursus afgerond

De tiende en laatste les van de minicursus was j.l. 10 januari. Onze jeugdtrainer Ton heeft de nieuwe leden de beginselen van het badminton geleerd. Het is altijd mooi om te zien hoe men het oppakt en voorderingen maakt. Er werden diverse speelmomenten geoefend zoals de service en de backhand clear (zie foto’s). Het geleerde wordt nu in praktijk gebracht in de partijtjes die er gespeeld worden. Daarbij willen de spelers die al jaren badmintonnen de nieuwe leden graag diverse tips en tricks geven onder het mom al doende leert men.

Korte service
Backhand clear

Oliebollen toernooi

Op 30 december hebben we ons traditionele oliebollen toernooi gehouden. Nu is traditioneel een ruim begrip geworden tijdens corona. Afgelopen twee jaar was er door corona geen oliebollen toernooi. Erik bakt altijd de oliebollen en dat had hij ook dit jaar weer toegezegd. Maar helaas liep het anders dan verwacht. De frituurpan begaf het op het moment dat Erik wilde beginnen. Op heel korte termijn kon er niets meer geregeld worden en moest Erik lijdzaam toezien dat zijn oliebollenbeslag verder rees tot over de pan (zie foto). Gelukkig waren er bij de bakker nog genoeg oliebollen.

S’avonds zijn er van acht tot kwart voor tien leuke partijtjes gespeeld. Er waren ook oud BKN’ers die hebben meegespeeld.

Daarna hebben we in de kantine gezellig de oliebollen gegeten waarmee we het badmintonjaar 2022 afsloten.

Een sportieve en gezellige vereniging voor jong en oud!