Minicursus afgerond

De tiende en laatste les van de minicursus was j.l. 10 januari. Onze jeugdtrainer Ton heeft de nieuwe leden de beginselen van het badminton geleerd. Het is altijd mooi om te zien hoe men het oppakt en voorderingen maakt. Er werden diverse speelmomenten geoefend zoals de service en de backhand clear (zie foto’s). Het geleerde wordt nu in praktijk gebracht in de partijtjes die er gespeeld worden. Daarbij willen de spelers die al jaren badmintonnen de nieuwe leden graag diverse tips en tricks geven onder het mom al doende leert men.

Korte service
Backhand clear

Oliebollen toernooi

Op 30 december hebben we ons traditionele oliebollen toernooi gehouden. Nu is traditioneel een ruim begrip geworden tijdens corona. Afgelopen twee jaar was er door corona geen oliebollen toernooi. Erik bakt altijd de oliebollen en dat had hij ook dit jaar weer toegezegd. Maar helaas liep het anders dan verwacht. De frituurpan begaf het op het moment dat Erik wilde beginnen. Op heel korte termijn kon er niets meer geregeld worden en moest Erik lijdzaam toezien dat zijn oliebollenbeslag verder rees tot over de pan (zie foto). Gelukkig waren er bij de bakker nog genoeg oliebollen.

S’avonds zijn er van acht tot kwart voor tien leuke partijtjes gespeeld. Er waren ook oud BKN’ers die hebben meegespeeld.

Daarna hebben we in de kantine gezellig de oliebollen gegeten waarmee we het badmintonjaar 2022 afsloten.

Kerstborrel

Elke dinsdag na het spelen komen we bij elkaar in de kantine om bij een drankje en een knabbeltje wat bij te praten. Voor de kerst wilde Freddy het uitgebreider doen en heeft hij salades gemaakt. Aangestoken door Freddy heeft Nel gezorgd voor diverse lekkernijen voor op toastjes. Bij zulke lekkere hapjes moest er ook iets bijzonders geschonken te worden en dat is glühwein geworden. Om dit op te warmen moesten we een beetje improviseren omdat de stop van de keuken in de kantine kapot was gegaan. Natuurlijk is het gelukt en was het een heel geslaagde avond met dank aan Freddy en Nel.

Minicursus van 10 lessen start op 4 oktober

Deze minicursus is bedoeld om mensen die niet bekend zijn met de sport badminton de basisregels en basisslagen aan te leren. En dan gaat het om mensen van 7 tot 88  jaar! De cursus duurt 10 lessen en kost 25 euro, zie ook | Probeerbadminton.nu. Voor de jeugd zijn de lessen op dinsdag van 18:30 tot 20:00 en voor de senioren op dinsdag van 20:00 tot 21:00.  De lessen worden gegeven door onze trainer Ton Verbree.

Start seizoen 2022/2023

We hebben de laatste maanden van het vorige seizoen gelukkig weer in Noordwijkerhout kunnen spelen .  En we hebben zelfs dit jaar in juni doorgespeeld. We konden wel merken dat het er minder mensen kwamen omdat er een aantal al met vakantie was. Nu straks weer alle vakanties achter de rug zijn verwachten we dat iedereen naar de tijdelijke Schelft komt om mooie en leuke partijtjes te spelen. Op 23 augustus 2022 starten we weer een nieuw seizoen voor de senioren en voor de jeugd starten zoals gebruikelijk na de Noordwijkerhoutse feestweek en dat is op dinsdag 13 september.

Update

We spelen door in Juni!

Nu corona (voorlopig) weg is en we weer volop kunnen spelen in Noordwijkerhout spelen we dit jaar ook in juni. Andere jaren stoppen we altijd eind mei om vervolgens weer eind augustus weer starten met spelen. Dit geldt voor zowel de jeugd als de (dinsdagochtend-) senioren.

Nieuwe leden

Omdat we weer volop kunnen spelen in Noordwijkerhout in ‘de Tijdelijke Scheft’ zijn we ook op zoek naar nieuwe leden. Om het aantrekkelijk te maken voor mensen om te komen badmintonnen bij de BKN hebben we op de algemene ledenvergadering van 28 april j.l. is besloten dat we nieuwe leden financieel tegemoet willen komen. Nieuwe leden krijgen een badminton racket of een maand korting op de contributie. Voor de bestaande leden doen we ook wat omdat zij trouw zijn gebleven aan de club.  De bestaande leden krijgen 25% korting op de contributie van 2022. Daarnaast voeren we voor oud-leden en mensen die elders al lid zijn van een badmintonverenging strippenkaarten in. Een 5 strippenkaart voor 30 euro en een 11 (10 + 1 gratis) strippenkaart voor 60 euro.

ALV (algemene ledenvergadering)

Onze ALV was donderdag 28 April 2022 en vond plaats in Café van der Geest. Met name leden van de dinsdagochtend waren aanwezig. De jaarverslagen van de diverse commissies zijn besproken en goedgekeurd.

Door de brand zijn er spullen van de vereniging verloren gegaan. Gelukkig hebben we geld kunnen reserveren in de afgeslopen 2 jaren zodat we straks deze spullen weer kunnen aanschaffen. De financiën met daarbij de begroting voor 2022 zijn ook goedgekeurd.

We spelen weer in ons eigen dorp!

Sinds vrijdag 25 februari konden we weer in ons eigen dorp badmintonnen en wel  in de “Tijdelijke Schelft”. Doordat alles natuurlijk nieuw is moesten we wel even wennen. Waar zitten de schakelaars voor de douches en het licht etc. Maar ook omdat toch nog niet alles helemaal klaar is moesten hier en daar wat improviseren.  Het belangrijkste was toch dat we weer lekker tegen een shuttle konden slaan en partijtjes konden spelen. Om de hal op temperatuur te krijgen hoorde je goed de verwarming maar gelukkig hadden de shuttles geen last van de luchtcirculatie. Wel moeten we nog het licht een beetje aanpassen want die was soms zo sterk dat je de shuttle kwijt was. En hoewel het al gezellig was in de zaal konden we ook na afloop in de kantine proosten op de nieuwe hal.

Ook onze dinsdagochtendgroep speelt sinds 1 maart weer in Noordwijkerhout!

Als vereniging zijn we blij met deze tijdelijk voorziening want hoewel we gastvrij zijn ontvangen bij de diverse locaties in de omgeving veel mensen willen toch alleen in eigen omgeving sporten. Nu dit dus weer kan nodigen we iedereen uit die het leuk vind om een keertje te badminton.


Straks weer badmintonnen in Noordwijkerhout!

Zaterdag 29 januari werd de tijdelijke ‘de Schelft’ officieel geopend, wel moeten we nog even wachten voor we in de sporthal mogen gaan badmintonnen. Door corona en levertijden van spullen heeft de aannemer de datum van echt ingebruikname een paar weken opgeschoven. Hoeveel is echter onzeker en we gaan hier ook nog geen datum noemen maar we verwachten wel dat we vanaf 1 april weer in Noordwijkerhout kunnen badmintonnen. Zodra we een definitieve datum hebben zullen we dat via deze website en nieuwsbrief bekend maken. Tot die tijd spelen we op diverse locaties zie ook in de agenda.

Bij de opening waren onze bestuursleden Kees van Paassen en Kitty Geerlings aanwezig. Ze waren blij om te zien dat er nu na bijna 1,5 jaar een tijdelijk onderkomen voor ons en andere verenigingen is neergezet. De hal staat aan de andere kant van de Maandagsewetering waar de door brand verwoeste ‘De Schelft’ stond. Kitty heeft meteen de hoogte van de hal getest  zie foto WA0005. De hoogte moet 7 meter zijn en dat is die ook volgens de tekeningen maar er lopen ook buizen (zie foto WA0011) en de vraag is of we daar last mee hebben bij grote wedstrijden omdat ze min of meer tussen de banen zitten. Kitty heeft ook nog even tegen prins carnaval gespeeld maar daarvoor was de hoogte geen probleem. Daarnaast moet de kantine nog wat meer aangekleed worden want dat is nu nog kaal en kil.  Maar iedereen kijkt er reikhalzend naar het moment dat we weer in ons eigen dorp kunnen badmintonnen. En dat het weer als vanouds sportief en gezellig wordt.

Algemene Ledenvergadering 2021

Op donderdag 26 augustus 2021 vindt de ALV 2021 plaats in Café van der Geest, Zeestraat 7A, 2211XA te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 20.00u en we beginnen de vergadering om 20.15u.

Tijdens de ALV zal het bestuur het afgelopen jaar doorlopen en wordt de begroting 2021 ter goedkeuring voorgelegd (te vinden in de SJUTTOL april 2021). Alle leden zijn welkom om mee te denken en om hun stem te laten gelden! Uiteraard worden de coronamaatregelen van de overheid gedurende de ALV in acht genomen. Wij rekenen op ieders medewerking hierbij.

 

Sponsor in de Spotlight: Sercom Regeltechniek B.V.

Helaas geen badminton de komende tijd.. Maar we gaan moedig door! En voor het voortbestaan van onze vereniging zijn onze sponsors super belangrijk! Daarom zetten wij graag onze sponsors in de spotlight. Bericht van onze sponsor: SERCOM Regeltechniek B.V.

Onze sponsor SERCOM Regeltechniek B.V. uit Lisse is opgericht in 1984 en is gegroeid tot een bedrijf waar nu 30 mensen werken waaronder 5 uit Noordwijkerhout. De naam SERCOM staat voor SERvo-COMputers. Het regelen van bijvoorbeeld de juiste temperatuur in kassen gebeurt door middel van SERvo-motoren en deze stappen motoren worden vervolgens aangestuurd door in huis ontwikkelde en geproduceerde proces-COMputers. SERCOM is dus een fabrikant van printplaten (hardware) en van software (processoftware) voor procescomputers die het klimaat beheersen in de glastuinbouw, bewaarcellen voor bloembollen en aardappelen, trekcellen voor witlof, maar ook voor koel- en vrieshuizen en irrigatiesystemen binnen en buiten.

Tevens maken we koolmonoxide (CO) beveiliging systemen die wereldwijd gebruikt worden om de hoeveelheid koolmonoxide te bewaken daar waar glastuinders CO2 doseren in kassen. Ook worden er vanaf het begin luchtraamregelaars gemaakt die je weer veel op rolkassen in de bollenstreek tegen komt.

Sinds 2007 werken we samen met energieleverancier Powerhouse, onderdeel van RWE, waarvoor in meer dan 300 kassenbedrijven in Nederland en België elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnet op die momenten dat het prijstechnisch interessant is om elektra terug te leveren.

Op afstand kunnen we hiervoor vanuit onze server in Lisse bij tuinders elektrische bronnen (generatoren en WKK’s) en elektrische installaties (belichting in de kas en koeling) aan en uit zetten.

In datzelfde jaar zijn we een samenwerking aangegaan met een leverancier van hoogwaardige Ethyleen-analysers. Deze analysers kunnen de hoeveelheid zuur in een bewaarcel met tulpenbollen goed bewaken. Op basis van de hoeveelheid gemeten Ethyleen wordt met de juiste hoeveel buitenlucht geventileerd en dit zorgt weer voor minder uitdroging (gezonde bollen) en veel lagere energiekosten (minder CO2 uitstoot). Samen met EMS mochten we in 2012 op de Hortifair in de RAI de Internationale HortifairInnovation Award in ontvangst nemen waar we heel trots op zijn.

Vanaf 2010 maken we voor NITEA de hardware welke nodig is voor hun padregistratiesystemen. Dit zijn specifiek op de tuinbouw gerichte arbeidsregistratiesystemen.

De oprichters hebben het bedrijf in 2004 verkocht aan 2 medewerkers Andre van Rooijen en Jan-Willem Lut. Andre is actief bij de badmintonvereniging in Lisse, en Jan Willem (oud-lid van de BKN) is bij sommigen in Noordwijkerhout beter bekend als prins Tirol” van CV de Kaninefaaten. De eerste procescomputer is 34 jaar geleden in 1986 geplaatst op de Boender bij Gerard Heemskerk. Deze computer functioneert nog steeds en wel met de nieuwste software.

Op heel veel rolkassen in Noordwijkerhout kom je de weerstations van de luchtraamregelaars, zoals op de foto hieronder, tegen. Deze staat onder meer op het bedrijf van BKN-sponsor Piet van der Hulst.

Procescomputers vindt je niet alleen op heel veel bollenbedrijven, waarvan JUB, Janssen Overseas, Frijlink, E.J. Hogervorst en Geerlings (tegenwoordig Dummen Orange) de bekendste zijn maar ook bij spoelbedrijf Warmerdam en bij glastuinbouwbedrijven zoals Ditoplant en het nieuwe bedrijf van de gebroeders de Koning aan de Ambachtsweg.

Overal waar je in Noordwijkerhout de onderstaande weermast tegen komt zal je een procescomputer aantreffen van SERCOM.

In 2018 heeft SERCOM de Draadloze Xtender geïntroduceerd waarmee draadloos gecommuniceerd kan worden tussen de centrale klimaatcomputer en veldstations welke tot 5 kilometer weg mogen staan. Dit product is mede ontwikkeld met behulp van Stan van der Vlugt en als eerste geïnstalleerd bij 2 bedrijven aan de Herenweg, te weten bij Jan van Paridon en Peter van den Berg.

Sercom is een mooi jong en dynamisch bedrijf wat met zij;n tijd mee gaat. Ben je geïnteresseerd in elektrotechniek of softwareontwikkeling? Kom dan bij ons stage lopen of reageer op een van de vacatures op onze website.

Een sportieve en gezellige vereniging voor jong en oud!